Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 31.12.2016 in all areas

  1. 1 point
    Ja też jestem przez graczy nazywany od rudych i bana im nie daje. Wiem, że to żarty więc też coś głupiego odpiszę Widzę, że nie ma zainteresowania tematem, dowodów więc zamykam.