Jump to content
 • MroźnY

  Palenie śmieci w domu - skutki dla życia oraz zdrowia

  PALENIE ŚMIECI W DOMU - SKUTKI DLA ŻYCIA I ZDROWIA

   

   

  1477559182zakaz_palenia_smieci-.jpg

   

   

   

   

  Postęp techniczny oraz zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych sprawiają, że powstają coraz to większe ilości odpadów, które stają się poważnym problemem środowiskowym i gospodarczym. Spora ilość ludzi postrzega palenie śmieci w piecach domowych jako tanią, niekłopotliwą oraz łatwo osiągalną metodę pozbywania się odpadów. Z jednej strony może się wydawać, że jest to dobra metoda. Są to tylko pozory...

  Mianowicie okazuje się, że pieniądze, które są w ten sposób "oszczędzane" bardzo szybko będą musiały zostać wydane na leczenie spowodowane trującymi oparami powstałymi przy spalaniu śmieci.

   

   

   

  5651,840,440,1

   

   

  Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najczęściej spalaniu ulegają odpady takie jak: kartony, papier, tworzywa sztuczne (plastik, folia; metal- puszki po napojach, stare umeblowanie, odpady z płyt meblowych, resztki rur, okładzin meblowych, folii, gąbek tapicerskich itp.).

   

   

   

  NAJGORSZE SKUTKI!!!

   

  Najgorsze skutki przynosi spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych pampersów. Według danych z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii Europejskiej co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi właśnie z naszego kraju!!!

   

   

   

  id,7766.jpg

   

   

   

   

   

  Podczas spalania, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne zwane dioksynami. DIOKSYNY TO TOKSYCZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE OBCE ŻYWYM ORGANIZMOM, KTÓRE DOSTAJĄ SIĘ DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSKUTEK DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ CZŁOWIEKA LUB Z ODPADAMI, TAKŻE GAZAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS SPALANIA. Zawierają:

   

  - Pył (suchy)

  - Związki oznaczone jako węgiel całkowity

  - Tlenek węgla

  - Nieorganiczne związki chloru

  - Nieorganiczne związki fluoru

  - Tlenki azotu

  Dwutlenek siarki

  - Metale ciężkie zaliczane do I grupy (kadm, rtęć, tytan),

  - Metale ciężkie zaliczane do II grupy (arsen, kobalt, nikiel, selen), III grupy (ołów , chrom)

   

   

   

  000_PAR2004121101866.jpeg

   

  Były prezydent Ukrainy - Wiktor Juszczenko przed i po zatruciu dioksyną.

   

   

   

   

  Działanie tego cichego zabójcy jest podstępne i złowieszcze. Polega na uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Najsilniejszy szkodliwy wpływ dioksyn obserwuje się w systemie rozrodczym ludzi i zwierząt, a także w systemie wydzielania wewnętrznego, który reguluje gospodarkę hormonalną.  Związki powstające podczas spalania plastiku w piecach centralnego ogrzewania opadają na pola uprawne oraz wody śródlądowe , przedostają się do sieci wodnej. Są zatem obecne w glebie naszych przydomowych ogródków, gdzie uprawiamy warzywa na potrzeby rodziny i znajomych. Powstające siarczany i kwas siarkowy prowadzą do opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powodują jej zakwaszenie i zasolenie, zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi, a w konsekwencji utratę zdrowia, czasem życia.

   

   

   

  normal_20110706707.jpg

   

   

   

  PAMIĘTAJ! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

   

   

  4eccb5eb6cbd4_o,size,933x0,q,70,h,11e793

   

   

   

  Share this post


  Link to post
  Share on other sites

  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  ×